Hurtig tinglysning af skifteretsattest


Hvis et dødsbo ejer en ejendom, kan du få tinglyst skifteretsattesten. Herved bliver du som arving eller efterlevende ægtefælle registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Det er for eksempel nødvendigt, hvis du ønsker at:


  • Belåne ejendommen
  • Få indefrosset ejendomsskatterne eller
  • Sælge ejendommen


Så billigt kan det gøres


Tinglysning af skifteretsattest
  • Tinglysningsgebyr 1.660 kr.
  • Mit honorar 1.500 kr.
---------------------------------------
Ialt 3.160 kr. inkl. moms

Kom nemt igang


For at kunne tinglyse skifteretsattesten har jeg brug for følgende:

1. Skifteretsattest
2. Cpr. nr. på efterlevende ægtefælle
3. Begrundelse for tinglysningen
4. Kopi af ejendomsskattebilletten

Det er en fordel at du har digital signatur eller nem-id.

OBS. Har du hverken digital signatur eller nem-id og måske heller ikke adgang til en computer, så kan jeg være behjælpelig med at lave en fuldmagt på papir.

Kirsten Meline Wraae

Sophiero 17
3400 Hillerød

Telefon:

22 56 81 40

E-mail:

info@kirstenwraae.dk